Andrea Ette Homeopathy

Prohlášení o odpovědnosti

Informace na této webové stránce a jakékoli materiály ke stažení jsou pohledy a názory autorky vycházející z jejích zkušeností a tradicí a principů homeopatie. Veškerý text je pouze informativní a není považován za radu, diagnózu nebo léčbu z pohledu konvenční medicíny. Vždy konzultujte svůj stav s Vaším lékařem, který zná okolnosti a detaily Vašeho zdravotního stavu, především ve vážných nebo životu ohrožujících situacích nebo pokud berete léky.
​
Autor této webové stránky není odpovědný za chyby na této webové stránce nebo za škodu způsobenou nevyhledáním kompetentní lékařské pomoci. Informace na této webové stránce nevytváří vztah mezi homeopatem a klientem. Nikdy nezanedbejte vyhledání lékařské pomoci kvůli informacím, které jste se dočetli na webové stránce nebo v odkazech na jiné stránky nebo materiály. Spolehání se na informace poskytnuté na této webové stránce jsou pouze na Vaše vlastní riziko.