Andrea Ette Homeopathy

Co je to homeopatie?

Homeopatie je alternativní léčebná metoda, která se celosvětově používá již přes 200 let. Podle Světové zdravotnické organizace WHO je homeopatie druhou nejrozšířenější léčebnou metodou na světě. 

Původ a základní princip

Homeopatie je metoda mající své kořeny již ve starověkém Řecku, kdy její základní princip Similia similibus curantur (podobné léčí podobné) definoval slavný lékař Hippokrates.

Léčení vychází z principu podobnosti. Látka, která v surovém stavu vyvolá určité symptomy, dokáže v homeopaticky ředěné (potencované) podobě podobné symptomy u nemocného vyléčit.

„Léky patrně mohou léčit příznaky podobné těm, které jsou schopny vyvolat.“

Hippokrates

Hlavní principy homeopatie zformuloval německý lékař, chemik a zakladatel homeopatie Samuel Hahnemann na přelomu 18. a 19. století. Hahnemann byl přesvědčen, že tyto principy jsou jedny z fundamentálních zákonů léčby.

Holistický přístup ke zdraví

Homeopatie přistupuje ke zdraví jedince holistickým a individuálním způsobem. Homeopatie neléčí nemoci jako takové, nýbrž stimuluje samoozdravné procesy v těle působením na životní sílu, která je zdrojem naší energie a zdraví a tím zlepšuje potíže na všech úrovních bytí (mentální, emoční, fyzické a duchovní) a navrací zdraví např. u chronických, z hlediska konvenční medicíny nevyléčitelných nemocí.

Lék se z původní látky připravuje tzv. potencováním, což je střídavé ředění látky ve vodě a protřepávání roztoku. Léky se nejčastěji připravují z rostlin, z minerálů, ze zvířat, z nemocných i zdravých tkání, apod. Zředěním zůstává pouze jemnohmotná, nemateriální informace. Díky nepřítomnosti materiální léčivé substance je homeopatie odmítána vědou a konvenční medicínou.

Konzultace v oblasti homeopatie a výběr homeopatického léku

Velká část lidí, která poprvé navštíví homeopata, je překvapena rozsahem informací potřebných k předepsání vhodného homeopatického léku. Homeopat se Vás bude ptát na aktuální zdravotní potíže, zdravotní historii, rodinnou anamnézu, strachy, co máte a nemáte rádi, spánek, zájmy, co Vás dělá štastnými nebo naopak stresuje, jaké události na Vás mají vliv atd.

Homeopatie zohledňuje všechny symptomy a úroveň zdraví léčené osoby. Při hledání vhodného léku se porovnává tzv. obraz pacienta (což je zjednodušeně řečeno souhrn jeho tělesných, mentálních, emočních a duševních symptomů) se známými obrazy léků. Cílem je získat symptomy, které se manifestují jako projevy nemoci u daného jedince a vybrat homeopatický lék, který je schopný vyvolat podobné symptomy u zdravé osoby. 

Lék s co nejpodobnějším obrazem rezonuje s pacientem, probudí v něm vitální sílu, která představuje organizační princip celého lidského organismu. Je-li tato síla oživena a správně rozprouděna, může pak zharmonizovat všechny části lidského organismu a nastává uzdravení.