Andrea Ette Homeopathy

Co je to autopatie?

Autopatie je metoda celkové harmonizace organismu vycházející ze základů klasické homeopatie a prastaré moudrosti např. buddhistických tradic.

Autopatie používá k výrobě „léku“ vlastní informaci léčeného. Nejčastěji jeho slinu, dech nebo pránu, které nesou frekvenční strukturu, informaci o celkovém organismu. Informace naředěná vodou do jemnohmotného stavu potom působí na vitální sílu (také pránu, čchi) a ovlivňuje všechny úrovně bytí - fyzickou, psychickou, mentální a duchovní. Autopatie tedy nepůsobí přímo na fyzické tělo, ale „opravuje chybu” v jemnohmotném informačním proudu přicházející z univerzálního Zdroje a tím léčí rozladěnost příjmu vitální síly a navrací rovnováhu.

„Autopatie léčí naše spojení se Zdrojem. Je cestou k vyššímu vědomí, harmonii, štěstí a zdraví.”

Jiří Čehovský

Autopatii lze provádět jako samostatnou léčbu při řešení především chronických, z hlediska klasické medicíny, „nevyléčitelných potíží”, anebo použít jako doprovodnou metodu při jiných terapiích.

Autopatický preparát si každý zhotovuje sám doma dle návodu s pomocí autopatické lahvičky. Způsob přípravy autopatického preparátu (slina, dech, prána atd.), výše ředění (potence) a četnost podávání se stanovuje individuálně na základě konkrétních individuálních potíží jedince a jeho celkové vitality.